top of page

Ergotherapie Maatwerk en Corona; wat nu?

Er wordt gewerkt volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid.

Wat doet Ergotherapie Maatwerk?

  • Mondeling groeten zonder handen te schudden 

  • Regelmatig handen wassen en desinfecteren

  • Afstand houden tot elkaar

  • Niet naar externe bijeenkomsten met meer dan drie aanwezigen

Wat vragen wij van u?

  • Groeten zonder aanraken

  • Regelmatig handen wassen

  • Niezen in de binnenkant van de elleboog

  • Gebruiken van papieren zakdoekjes

  • Als u verkouden bent, hoest, niest, koorts of keelpijn heeft bel dan uw afspraak af

bottom of page