top of page

Doel van ergotherapie

De ergotherapeut streeft ernaar dat u ondanks een beperking of handicap toch zo lang mogelijk én zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Ergotherapeuten zijn deskundig in het dagelijks handelen en kunnen helpen om handelingen makkelijker te maken met als doel zelfredzaamheid en zelfstandigheid te behouden of te vergroten.

 

- opnieuw aanleren van handelingen

- adviseren dingen op een andere manier te doen

- adviseren in hulpmiddelen en voorzieningen want deze vergroten de zelfstandigheid waardoor de kwaliteit van  

  leven wordt vergroot

 

Een persoonlijke benadering en het plezier zijn hierbij voor Ergotherapie Maatwerk heel belangrijk.

 

 

bottom of page