top of page

Werkwijze

 

1. Inventarisatie van de hulpvraag door middel van:

  • Een gesprek

  • Ergotherapeutische diagnostische testen

  • Gerichte observaties en vragenlijsten

 

2. Behandeling/ advisering:

  • (Aan)leren van nieuwe vaardigheden en/ of herstel van functionele vaardigheden

  • Aanvragen van en/ of leren hanteren van hulpmiddelen en voorzieningen

  • Advisering aan u of aan mensen uit uw omgeving

 

3. Afronding:

  • Eindevaluatie met u en eventuele betrokkenen

  • Rapportage aan de (huis)arts

  • Nazorg

bottom of page