top of page

Vergoedingen

Ook voor 2015  heeft Ergotherapie Maatwerk contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Via de dekking van het basispakket heeft iedereen recht op maximaal tien uur ergotherapie per jaar. Met andere woorden, uw zorgverzekeraar betaalt maximaal tien uur aan ergotherapeutische consultaties/behandelingen. Na overschrijding van tien uur wordt er niet langer vergoed en komen de kosten voor eigen rekening. De ervaring leert echter dat er binnen de tien uur die wel vergoedt worden heel veel bereikt kan worden.

 

Directe Toegang Ergotherapie (DTE)

 

Een verwijsbrief is sinds 2012 wettelijk niet langer nodig, u kunt dus zelfstandig naar de ergotherapeut, die zal eerst een screening doen om te beoordelen of u aan het juiste adres bent en uw huisarts hierover informeren. Diverse verzekeraars verplichten toch een verwijzing om tot vergoeding over te gaan (CZ, Menzis); raadpleeg hiervoor uw polis.

 

Voor nadere informatie en mogelijkheden tot extra vergoedingen verwijs ik u naar zorgwijzer.nl.

bottom of page