top of page

Betalingsvoorwaarden en

klachtenprocedure

Rondom de betaling zijn algemene regels opgesteld.

Ergotherapie Maatwerk hanteert de betalingsvoorwaarden van Ergotherapie Nederland:

 

• De cliënt is voor iedere behandeling betaling verschuldigd, indien er geen vergoeding door de zorgverzekering plaats vindt.

• Behandelingen die niet tijdig zijn afgezegd (minimaal 24 uur tevoren) worden gedeeltelijk 

   in rekening gebracht.

  Een rekening voor niet-verschijnen wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient   door de cliënt zelf

  betaald te worden.

• De betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

• Indien de betaling uitblijft, verkeert de cliënt in verzuim vanaf de 31e dag na factuurdatum.

• Vanaf die datum is de ergotherapeut gerechtigd kosten in rekening te brengen en incassomaatregelen te treffen.

 

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over bepaalde zaken of een klacht heeft over uw ergotherapeut. Maak uw klacht in eerste instantie kenbaar bij de behandelend ergotherapeut of de praktijkhouders, dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

 

Er is een folder Klachtenprocedure beschikbaar van Ergotherapie Nederland, waarin beschreven staat welke stappen u kunt ondernemen als we er samen niet uitkomen. U kunt hierbij een beroep doen op de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.

bottom of page